Mi az a Dél-Liga? – What is the League of the South?

Mi a Dél Ligája?

A Dél Ligája egy nacionalista szervezet, melynek központja az alabamai Killenben található, és legfõbb célja „egy szabad és független déli köztársaság”. A Liga a déli Egyesült Államokat az egykor az Amerikai Konföderációs Államokat alkotó államokban határozza meg. Bár a politikai függetlenség az elsõk között szerepel a céljaink között, ezen túlmenõen vallási és társadalmi mozgalom is vagyunk, a hagyományosabb, konzervatív, keresztény orientációjú déli kultúrához való visszatérést hirdetve.

A legtöbb szervezet azért bukik el, mert nem tudják magukat meghatározni és mert nincs határozott céljuk. A Dél Ligájának legfõbb célkitûzése egy szabad és független déli köztársaság. Ennek eléréséhez a szabad Dél légkörét kívánjuk megteremteni a mieink számára: 1) minden alkalmat megragadunk az Amerika Birodalom törvénytelenítésére; 2) bizonyítjuk készségességünket a déli emberek szolgai vezetésére; és 3) olyan erõs, életképes szervezetté tesszük a Déli Ligát, ami el tud vezetni minket a déli függetlenség kivívásához.

A déli politikai eszmék és elvek ugyanabban a jeffersoni hagyományban gyökeredznek, amiket a Függetlenségi Nyilatkozat is kifejez. Mégpedig, hogy elidegeníthetetlen jogaink Istentõl kapott ajándékok, nem pedig elõjogok, amiket bármilyen kormányzati hatóság adhat vagy elvehet; hogy a kormányzati hatalomnak olyan közel kell állnia a néphez, amint az csak lehetséges, és hogy a kormányzati testületeknek valós ellenõrzési joga kell, hogy legyen egymás hatalma felett. Az is bizonyosságot nyert, hogy a Dél területeit ma megszállva tartó Amerikai Birodalom a fentebb felsorolt eszmék és elvek egyikében sem hisz. A Délnek le kell vetnie magáról az imperialista igát ahhoz, hogy valóban szabad és önkormányzattal bíró lehessen.

Míg az általános – rövid, közép- és hosszútávú – stratégiánkat az Elnök, a Tanács és az Állami Elöljárók határozzák meg, taktikai tevékenységünk a helyi viszonyokra összpontosít. Aktív alapszervezeteket igyekszünk létrehozni minden déli állam minden egyes megyéjében, és amennyit csak lehet a nem déli államokban is. Emellett támogatjuk, hogy az egyének és a családok személyesen is szakítsanak az amerikai poszt-keresztény kultúra romlott, ártalmas hatásaival. Ezt úgy nevezzük, hogy a „birodalom megtagadása”, és ehhez a valóban drámai elsõ lépéshez nem kell mást tennünk, mint hogy megvonjuk támogatásunkat és hûségünket egy olyan rezsimtõl, ami veszélybe sodorta a jövõnket.

Miközben megszégyenítéssel és megvetéssel igyekszünk igazolni a Birodalom által irányított intézmények törvénytelen mivoltát, nem szabad beérnünk ennyivel. Meg kell teremtenünk a saját párhuzamos intézményeinket, amikhez a mieink hûséggel tartozhatnak. Jó példa erre a „nyilvános” iskolákból való kivonulás, az otthoni tanításra való áttérés, vagy a saját magán-akadémiák alapítása. Ezen felül a Liga hétvégi Szabad Iskolákat és egész hetes nyári képzéseket is támogat az emberek képzésére.

Jelenleg a Liga egyszerre összpontosít a kulturális bázisunk feltámasztására és a politikai küzdõtérre való belépésre. Ha déli kultúránkat helyreállítottuk, a politikai ügyek nyilvánvalóan maguktól is rendezõdni kezdenek. Egy egészséges kultúra természetszerûen jó vezetõket termel ki; a mai lealjasult politikai környezetbõl azonban csupán hatalomra éhes, saját céljaikat szem elõtt tartó politikusokra számíthatunk.

A Dél Ligája olyan vezetõket keres, akik szolgai szívvel bírnak. A Biblia világosan kimondja, hogy senki sem lehet vezér, amíg nem kész szolgálni társait. Ha csatlakozol a szervezetünkhöz, azt várjuk tõled, hogy habozás nélkül állj ügyünk és embereink szolgálatába. Mi pedig megmutatjuk neked, hogy hogyan.

Azt tanácsoljuk az új és régi tagoknak, hogy lépjenek kapcsolatba az állami vagy helyi tisztviselõinkkel, ajánlják fel tudásukat és vegyenek részt a helyi és állami alapszervezetek gyûlésein. Ezeken majd megmutatják, hogyan tudjátok megvalósítani a Liga stratégiáját a taktikai mûveleti terven keresztül. Emellett találkozhatsz vezetõinkkel, megismerheted a többi tagot, és részese lehetsz egy nemes ügy iránt elkötelezett valódi közösségnek.

A jenki birodalom igája máris károkat okozott déli kultúránkban. Képesek leszünk ebbõl bármit átörökíteni gyermekeinkre, unokáinkra? Ha a jenkiken múlik, aligha.

Elképzelésünk szerint az államok békésen és törvényesen, önrendelkezési jogukat gyakorolva vonulnak ki a mai Unióból, amit egy agresszív, központosított szövetségi kormányzat ural. A Dél önálló nemzetként pont elég hatalmas, népes és jómódú, hogy elfoglalja helyét a Föld mai nemzetei között.

A „nemzetként létezésnek” nem elõfeltétele a politikailag független, önálló állam. A skótok egy „nemzetet” alkotnak, bár nincs saját államuk. A Dél annak ellenére megmaradt nemzetnek, hogy nem volt önálló, független „nemzetállam” 1865 óta. És az Amerikai Konföderációs Államok akkor sem volt egy egységes ország, hanem független, önálló államok konföderációja.

A Dél számára a kulturális és politikai elszakadás az egyetlen gyakorlatias, realista és erkölcsös döntés.

Leave a Reply